Fulalash激罕聖誕新年優惠📣🎄

Single eyelash extensions trial price

$480(The Classic)(無限根數)

Ultra Lightweight Lashes+$150
Volume eyelash extensions + $200
Removal Lashes +$100

我哋會將睫毛的弧度試喺你眼睛上邊,確定嘅喜歡弧度同長度,先開始幫你密密嫁接❤️

「根數」即係濃密度,通常建議150條先,唔夠你可以再同同事講佢會幫你加密啲👍🏻

所以第一次植需時約90分鐘,熟客會再快啲,因為已經了解最適合你的設計😉

俾你睇睇一些客戶嘅見證圖先啦

請問你想約幾時?幫你check check booking,及時hold位,新年檔期都比較full🥰

可以簡單留個資料,我們會儘快安排booking🫶🏻

    Fulalash激罕聖誕新年優惠📣🎄